മുളകിട്ടത്

എത്ര കഷണം വേണമെങ്കിലും
മുറിക്കാവുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ട്
നടുക്കഷണം തന്നെ വേണെമെനിക്കെന്ന്
കൂട്ടുന്നവരോരോരുത്തരും കൊതിക്കും
സ്വന്തം ചങ്ങാതിയെയാണ്
തിന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ചുവക്കുകയേയില്ല
അത്രയും രുചി
മുളകിട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഓരോ മുറിവിലും

3 comments:

 1. മുത്തുവിന്,
  ശാപ്പിത്തോട്ടത്തിലെ കറുത്ത മരങ്ങള്‍ക്കും

  ReplyDelete
 2. എത്ര കഷണം വേണമെങ്കിലും
  മുറിക്കാവുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ട്....
  നടുക്കഷണം തന്നെ വേണെമെനിക്കെന്ന്
  കൂട്ടുന്നവരോരോരുത്തരും കൊതിക്കും,
  സ്വന്തം ചങ്ങാതിയെയാണ്
  തിന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ചുവക്കുകയേയില്ല..
  അത്രയും രുചി!
  മുളകിട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ടാകും...
  ഓരോ മുറിവിലും
  i like to read it this way... can...

  ReplyDelete
 3. ബോറടി മാറി .
  ഓരോന്നും അഹമഹമിഹയ ഓടിയോടി മുന്നിലെത്തി
  ഒറ്റ വീര്‍പ്പില്‍ ഉള്ളിലെയ്ക്കാവഹിച്ചു ...
  ഒരുപാട് നാളായി കാണാതിരുന്ന വിഷമം തീര്‍ന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു.
  എന്താണ് പറയേണ്ടത്...??.എല്ലാം പറയുന്നു.!!..
  വേണ്ടതുമാത്രം എടുക്കുക.
  അത്രയും രുചി!

  ReplyDelete